36356010_245445872898246_5079676547036610560_n

Nhà hàng temaki roll

Nhà hàng Sushi Roll

Điện thoại: 01294316334

Lunch: 11:00 – 14:00

Dinner: 17:00 – 22:00

Hình ảnh

Nhà hàng Sushi Roll